New Year RunLEADER BOARD

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 1017 SANJAY KUMAR 00:43:18
2 1055 AYUSH KUMAR 00:43:48
3 1051 GYAN PRAKASH 00:48:16

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 1037 DEEPANSHU JOSHI 00:54:19
2 1027 BHARTI SACHDEVA 01:10:00
3 1024 SHUCHITA 01:12:45

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 5039 00:18:27
2 5031 KAMAL SINGH NEGI 00:19:23
3 5003 SHASHIKANT 00:20:16

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 5022 SUPREET KAUR KAPOOR 00:27:15
2 5012 BHAVANSHU JOSHI 00:36:46
3 5030 LAXMI BHANDARI 00:36:59