Noida Warriors 10K RUNLEADER BOARD

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 10106 ABHISHEK 00:32:52
2 10105 ASHWIN 00:32:54
3 10028 HRITIK 00:34:46

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 10081 SONAM 00:36:49
2 10048 NISHA KUMARI 00:39:34
3 10103 00:39:42

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 50053 NEERAJ KUMAR 00:17:58
2 50057 NITESH 00:20:25
3 50015 ANUBHAV RAJ 00:23:18

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 50054 NEHA 00:25:12
2 50077 SHIVANI 00:25:31
3 50040 KHUSHI YADAV 00:25:56