Bhiwadi Half MarathonLEADER BOARD

18K - MALE

Place Bib Name Time
1 21020 ANKUR KUMAR 01:06:08
2 21045 MAHESH KUMAR 01:11:00
3 21027 PARMESH 01:14:25

18K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 21046 SHREYA 01:10:57
2 21053 POOJA 01:17:57
3 21065 01:20:06

8K - MALE

Place Bib Name Time
1 10122 JEETU 00:25:10
2 10121 LOKESH 00:25:28
3 10128 DINESH 00:25:30

8K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 10129 ANNU 00:33:19
2 10051 RANJANA 00:33:54
3 10125 SHAKUNTLA 00:35:12