Ayuthon 4th Edition MarathonLEADER BOARD

21K - MALE

Place Bib Name Time
1 2107 SHRIKANT YADAV 01:17:28
2 2101 NOBI A I 01:40:57
3 2122 PATEL ARTHKUMAR AMITBHAI 01:42:45

21K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 2135 ARPITA KETAN PANDYA 01:41:32
2 2150 PINKY JHA 02:10:55
3 2114 SUKRUTI DESAI 02:11:48

21K-MALE - 17-35

Place Bib Name Time
1 2107 SHRIKANT YADAV 01:17:28
2 2122 PATEL ARTHKUMAR AMITBHAI 01:42:45
3 2146 SABINAYA MAHARANA 01:45:01

21K-MALE - 36-50

Place Bib Name Time
1 2101 NOBI A I 01:40:57
2 2163 VENKATESAN IYER 01:43:09
3 2143 KANU R. GAMI 01:47:04

21K-FEMALE - 36-50

Place Bib Name Time
1 2135 ARPITA KETAN PANDYA 01:41:32
2 2150 PINKY JHA 02:10:55
3 2114 SUKRUTI DESAI 02:11:48

21K-MALE - 51 & Above

Place Bib Name Time
1 2103 BHEEMSAIN SANGAM 02:20:56
2 2158 JAGDISH SONI 02:40:38
3 2108 DR.HASMUKH PATEL 02:41:54

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 1110 SAPAN PANCHAL 00:39:33
2 1190 PARTH PATEL 00:42:13
3 1117 JAYDEEP MAKWANA 00:45:22

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 1146 UPASANA CHAUDHARI 00:56:08
2 1148 ANITA K. GAMI 01:02:39
3 1116 DR HETAL PARIKH 01:02:59

10K-MALE - 17-35

Place Bib Name Time
1 1110 SAPAN PANCHAL 00:39:33
2 1190 PARTH PATEL 00:42:13
3 1117 JAYDEEP MAKWANA 00:45:22

10K-FEMALE - 17-35

Place Bib Name Time
1 1146 UPASANA CHAUDHARI 00:56:08
2 1149 RUPSY KAREL 01:06:40
3 1189 KOMAL B SIDHNANI 01:43:22

10K-MALE - 36-50

Place Bib Name Time
1 1111 JIGNESH 00:50:42
2 1124 JIGNESH BHATT 00:59:22
3 1118 BHAVESH PATEL 01:06:02

10K-FEMALE - 36-50

Place Bib Name Time
1 1148 ANITA K. GAMI 01:02:39
2 1116 DR HETAL PARIKH 01:02:59
3 1161 AMEE GOHEL 01:20:28

10K-MALE - 51 & Above

Place Bib Name Time
1 1197 ANIRUDH KUMAR 00:56:19
2 1125 KHOJA SHAHBUDDIN A. 01:12:22
3 1175 I R S SAJU 01:21:34

10K-FEMALE - 51 & Above

Place Bib Name Time
1 1172 BEENA GANDHI 01:31:18
2 1183 N SAROJA 01:33:42

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 5170 SHAILESH 00:18:07
2 5111 GAURAV RATHAUR 00:18:24
3 5112 CHETAN MEER 00:21:45

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 5123 SEJAL 00:28:33
2 5171 DR KINJAL PATEL 00:32:21
3 5121 JANKI 00:33:27

5K-MALE - 06-16

Place Bib Name Time
1 5149 VASHU 00:28:34
2 5110 AARAV KUMAR 00:30:07
3 5179 VEDANT SHARMA 00:36:50

5K-FEMALE - 06-16

Place Bib Name Time
1 5109 JYOSHNA KUMARI 00:34:59
2 5146 FALGUNI 00:37:06
3 5145 DIYA 00:37:09

5K-MALE - 17-35

Place Bib Name Time
1 5170 SHAILESH 00:18:07
2 5111 GAURAV RATHAUR 00:18:24
3 5112 CHETAN MEER 00:21:45

5K-FEMALE - 17-35

Place Bib Name Time
1 5123 SEJAL 00:28:33
2 5121 JANKI 00:33:27
3 5124 JAGRUTI 00:38:17

5K-MALE - 36-50

Place Bib Name Time
1 5172 DR AKSHAYRAJ LANGALIYA 00:29:39
2 5176 ANIMESH BHATT 00:30:08
3 5104 SUDARSHAN KUMAR 00:32:02

5K-FEMALE - 36-50

Place Bib Name Time
1 5171 DR KINJAL PATEL 00:32:21
2 5177 NISHA VACHHANI 00:34:46
3 5174 TRISHA KATHARIYA 00:37:50

5K-MALE - 51 & Above

Place Bib Name Time
1 5113 PANKAJ SUTARIYA 00:53:21