9th NEPALGUNJ MARATHONLEADER BOARD

42K - MALE

Place Bib Name Time
1 42009 GOPI CHANDRA PARKI 02:21:38
2 42001 KHADKA BAHADUR KHADKA 02:22:09
3 42011 KIRAN SINGH BOGATI 02:25:43

21K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 21001 SANTOSHI SHRESTHA 01:20:51
2 21004 FHULMATI RANA 01:21:09
3 21005 PUSPA BHANDARI 01:23:36

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 10025 DURGA BAHADUR BUDHA 00:31:15
2 10007 NARENDRA SINGH RAWAT 00:31:24
3 10027 DHARM MAHAJAN 00:34:35

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 10036 RAM MAYA BUDHA 00:37:47
2 10051 ASHA RAWAT 00:39:54
3 10052 MANSARA BUDHA 00:46:08