HealthOnLEADER BOARD

21K - MALE

Place Bib Name Time
1 21072 ISLAM ALI 01:09:31
2 21022 PRADUM KUMAR NISHAD 01:10:28
3 21013 VIRENDRA PAL 01:11:39

21K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 21075 SHREYA 01:21:02
2 21053 ANJALI PATEL 01:27:48
3 21065 POOJA PATEL 01:29:56

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 10193 INDERJEET 00:31:32
2 10165 RUSTAM KUMAR 00:33:52
3 10189 AMAN YADAV 00:34:11

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 10036 PUSHPA YADAV 00:40:43
2 10197 PRIYANKA PATEL 00:45:32
3 10185 ANUSKA GAUTAM 00:56:38

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 51251 ANUPAM 00:14:50
2 50475 AJEET KUMAR 00:14:51
3 51236 ABHISHEK YADAV 00:14:52

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 51196 ANTIMA YADAV 00:17:03
2 51264 KAVITA NISHAD 00:18:03
3 51253 SNEHA YADAV 00:20:07

2K - MALE

Place Bib Name Time
1 F2012 00:07:02
2 F2014 00:07:15
3 F1772 00:07:26

2K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 F1709 PRIYANSHI 00:07:45
2 F1710 KOMAL NISHAD 00:08:26
3 F1754 ANANYA PATEL 00:08:57