Lucknow Half MarathonLEADER BOARD

21K - MALE

Place Bib Name Time
1 2144 MANOHAR NISHAD 01:20:30
2 2172 SHRAVAN KUMAR 01:28:34
3 2108 AMIT KUMAR DHURIYA 01:28:53

21K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 2145 MAYA THAPA 02:01:44
2 2162 RACHANA JOSHI 02:05:48
3 2117 ANJALI CHAURASIA 02:10:50

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 1092 ADARSH RAWAT 00:39:20
2 1088 VIKAS GUPTA 00:40:00
3 1036 HARSH VARDHAN SHUKLA 00:41:38

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 1019 AREE 00:49:26
2 1094 HARSHITA SHAHI 00:55:03
3 1040 KIRTI TRIPATHI 00:56:39