Wings Marathon 2022LEADER BOARD

42K - MALE

Place Bib Name Time
1 42149 VIRENDRA 02:55:12
2 42159 AJAY YADAV 03:00:33
3 42041 GAURAV RAJPUT 03:04:05

42K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 42169 KALPANA DEKA SAHA 03:51:11
2 42048 HEMA ADHIKARI TARAGI 04:02:23
3 42191 ANJU SAINI 04:02:29

42K-MALE - 18-30

Place Bib Name Time
1 42149 VIRENDRA 02:55:12
2 42159 AJAY YADAV 03:00:33
3 42017 ANKUR KUMAR 03:14:14

42K-FEMALE - 18-30

Place Bib Name Time
1 42060 KHUSHI PAHWA 05:24:34

42K-MALE - 30-45

Place Bib Name Time
1 42041 GAURAV RAJPUT 03:04:05
2 42004 AJAY KUMAR 03:19:58
3 42057 KAILASH JOSHI 03:32:20

42K-FEMALE - 30-45

Place Bib Name Time
1 42169 KALPANA DEKA SAHA 03:51:11
2 42048 HEMA ADHIKARI TARAGI 04:02:23
3 42191 ANJU SAINI 04:02:29

42K-MALE - 45 & Above

Place Bib Name Time
1 42027 ASHOK BACHCHAS 03:50:46
2 42029 ASHOK SENGUPTA 03:58:30
3 42180 SUNIL KUMAR SAINI 04:03:34

30K - MALE

Place Bib Name Time
1 30012 MOHIT 02:03:41
2 30011 TAKUTO KIMURA 02:15:57
3 30004 JAY THAREJA 02:31:55

30K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 30008 RAMANDEEP WALIA 03:31:23

21K - MALE

Place Bib Name Time
1 21089 NARESH RAWAT 01:20:15
2 21050 RAJENDER RAUTELA 01:32:24
3 21053 RAMON DHAWAN 01:33:51

21K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 21011 ANSHU SAWALIA 02:10:00
2 21096 TANUSHREE PRASAD 02:11:33
3 21910 SAUMYA SUYAL 02:17:47

21K-MALE - 18-30

Place Bib Name Time
1 21034 NAVANEETH JHAMBRE 01:43:43
2 21029 HIMANSHU KUMAR 01:48:37
3 21904 HIMANSHU YADAV 02:12:54

21K-FEMALE - 18-30

Place Bib Name Time
1 21910 SAUMYA SUYAL 02:17:47
2 21010 ANJUM KAPOOR 02:23:21
3 21067 SMRITI JAISAWAL 02:38:20

21K-MALE - 30-45

Place Bib Name Time
1 21089 NARESH RAWAT 01:20:15
2 21001 ABHAY 01:43:32
3 21025 GIRISH CHANDRA SHUKLA 01:56:40

21K-FEMALE - 30-45

Place Bib Name Time
1 21011 ANSHU SAWALIA 02:10:00
2 21096 TANUSHREE PRASAD 02:11:33
3 21095 RANJANA SINHA 02:28:46

21K-MALE - 45 & Above

Place Bib Name Time
1 21050 RAJENDER RAUTELA 01:32:24
2 21053 RAMON DHAWAN 01:33:51
3 21016 ASHISH UPADHYAY 02:03:46

21K-FEMALE - 45 & Above

Place Bib Name Time
1 21044 POONAM AGARWAL 02:39:00
2 21073 TUSHMA SETHI 02:43:26

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 10100 RAMENDER GULERIA 00:47:10
2 10028 GAJE SINGH CHAUHAN 00:50:45
3 10042 NEERAJ CHHILLAR 00:51:12

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 10067 SHIVANI TYAGI 00:58:55
2 10050 PRIYANKA SINGH 00:59:10
3 10108 LOONA 01:03:46

10K-MALE - 14-30

Place Bib Name Time
1 10060 RAVINDER SINGH 01:06:47
2 10003 AKSHAT PATHAK 01:07:45
3 10065 SHARWAN KUMAR 01:22:08

10K-FEMALE - 14-30

Place Bib Name Time
1 10067 SHIVANI TYAGI 00:58:55
2 10088 PRIYANKA PANDEY 01:31:43

10K-MALE - 30-45

Place Bib Name Time
1 10042 NEERAJ CHHILLAR 00:51:12
2 10011 ANUJ ANAND 00:54:47
3 10070 SIDDHARTHA 00:56:18

10K-FEMALE - 30-45

Place Bib Name Time
1 10050 PRIYANKA SINGH 00:59:10
2 10001 KALLPANA SINGH 01:09:08
3 10051 PUNAM GUPTA 01:13:10

10K-MALE - 45 & Above

Place Bib Name Time
1 10100 RAMENDER GULERIA 00:47:10
2 10028 GAJE SINGH CHAUHAN 00:50:45
3 10047 PRADEEP ARORA 00:55:05

10K-FEMALE - 45 & Above

Place Bib Name Time
1 10108 LOONA 01:03:46
2 10104 HARSHAL NATH 01:04:20
3 10064 SHAMMI CHOUHAN 01:11:49

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 50086 RAJENDRA ANTHWAL 00:26:06
2 50002 AAKASH SINGH SIDDHU 00:28:38
3 50048 ANURAG SRIVASTAVA 00:31:11

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 50087 RIDDHI ANTHWAL 00:26:10
2 50102 SEHAJ KAUR 00:32:03
3 50021 SUKHVEER KAUR 00:39:56