Bir Billing Marathon 2021LEADER BOARD

42K - MALE

Place Bib Name Time
1 4252 SAIDDAPPA MAYGERI 03:18:51
2 4253 JAYAVANT YALLURKAR 03:41:37
3 4236 HANUMAN SIYAG 03:47:09

42K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 4205 VERONIKA CENCEN 04:18:37
2 4203 SHABANA KHAN 05:07:08
3 4237 RASHMI MOHANTY 05:28:17

42K-MALE - 19-34

Place Bib Name Time
1 4252 SAIDDAPPA MAYGERI 03:18:51
2 4236 HANUMAN SIYAG 03:47:09
3 4220 SAGAR RAI DEKA 03:50:40

42K-FEMALE - 19-34

Place Bib Name Time
1 4205 VERONIKA CENCEN 04:18:37

42K-MALE - 35-44

Place Bib Name Time
1 4232 DEEPAK CHAHAL 04:36:25
2 4212 YATTIN 04:48:11
3 4202 VINAYAK SHARMA 04:52:15

42K-FEMALE - 35-44

Place Bib Name Time
1 4203 SHABANA KHAN 05:07:08

42K-MALE - 45-54

Place Bib Name Time
1 4233 SARVPREET GHUMAN 04:39:42
2 2111 KIRPAL SINGH DHADIAL 05:19:19
3 4238 HIRA LAL THAKUR 05:24:29

42K-FEMALE - 45-54

Place Bib Name Time
1 4237 RASHMI MOHANTY 05:28:17
2 4210 DIVYA VASISHTA 06:27:03
3 4244 SONALI HONRAO 06:27:31

42K-FEMALE - efence

Place Bib Name Time
1 4253 JAYAVANT YALLURKAR 03:41:37

21K - MALE

Place Bib Name Time
1 2205 ANEESH CHANDEL 01:29:34
2 2200 KENDRE SHIVRAM 01:30:55
3 1169 JOHNY KUMAR 01:31:34

21K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 1166 ARPITA SAINI 01:46:48
2 1159 GARGI SHARMA 01:52:35
3 2201 SARIKA SINGH 02:38:43

21K-MALE - 10-18

Place Bib Name Time
1 2158 SHRAWAN KUMAR 02:00:05

21K-MALE - 19-34

Place Bib Name Time
1 2205 ANEESH CHANDEL 01:29:34
2 2200 KENDRE SHIVRAM 01:30:55
3 1169 JOHNY KUMAR 01:31:34

21K-FEMALE - 19-34

Place Bib Name Time
1 1166 ARPITA SAINI 01:46:48
2 1159 GARGI SHARMA 01:52:35
3 2201 SARIKA SINGH 02:38:43

21K-MALE - 35-54

Place Bib Name Time
1 2112 DILAWAR KHAN 02:22:27
2 2110 VARUN SHEEL 02:34:59
3 2106 KANWAR GILL 02:37:53

21K-FEMALE - 35-54

Place Bib Name Time
1 2133 NITI ROY 02:59:51
2 2163 DOLLY WADALKAR 03:15:49
3 2138 MADHAVI ISSAR 03:28:33

21K-MALE - 55 & Above

Place Bib Name Time
1 2102 SANDEEP KAK 02:57:51
2 2197 DINESH SHARMA 03:29:43

21K-FEMALE - efence

Place Bib Name Time
1 2199 VISWAS N M 01:39:28

11K - MALE

Place Bib Name Time
1 1158 RUSTAM 00:42:39
2 1120 KESH GOWSWAMI 00:44:09
3 1152 HUKKERI SANTOSH 00:46:22

11K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 1127 SONALI YADAV 01:17:29
2 1115 POOJA TANAJI BUDHAWALE 01:21:42
3 1103 REENA SINGH 01:26:55

11K-MALE - 10-18

Place Bib Name Time
1 1168 VIJAY KUMAR 00:53:10
2 1154 ASHUTOSH 00:56:09

11K-MALE - 19-34

Place Bib Name Time
1 1158 RUSTAM 00:42:39
2 1120 KESH GOWSWAMI 00:44:09
3 1152 HUKKERI SANTOSH 00:46:22

11K-FEMALE - 19-34

Place Bib Name Time
1 1115 POOJA TANAJI BUDHAWALE 01:21:42
2 1160 FAIZI KHAN 01:33:03
3 1119 ROHINI DIKSHIT 01:39:33

11K-MALE - 35-54

Place Bib Name Time
1 1156 ARVIND KUMAR 00:56:31
2 1139 VIREN GHUMMAN 01:00:16
3 1107 CA. RAJNEESH SHARMA 01:08:03

11K-FEMALE - 35-54

Place Bib Name Time
1 1127 SONALI YADAV 01:17:29
2 1103 REENA SINGH 01:26:55
3 1147 SONALI CHOPRA 01:39:37

11K-MALE - 55 & Above

Place Bib Name Time
1 1108 SUKHDARSHAN SINGH 01:05:05

11K-FEMALE - 55 & Above

Place Bib Name Time
1 1121 RASHMI SINGH 01:46:31
2 1122 BANALATA DAS 02:24:10

11K-FEMALE - efence

Place Bib Name Time
1 1151 SAGAR DANDE 00:50:27